Катедра „Педагогика и методика на обучението“

Добре дошли в блога на катедра „Педагогика и методика на обучението“
Тук ще намерите учебни планове, нормативни документи и друга полезна информация за реализиране на ефективен учебен процес.
Блогът е създаден за нуждите на преподаватели и студенти на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

 

Стратегия за развитие на Катедра „Педагогика и методика на обучението“ 2020 – 2022 година