Първокласно ++

Първокласно ++ е проект на Община Бургас за въвеждане на образователна роботика в 3 и 4 клас на началното училище във всички училища в Община Бургас. Идеята за проекта е на кмета на Община Бургас – Димитър Николов.
Проектът се реализира под научното ръководство на проф. д-р Румяна Папанчева. Обучението на учителите за интегриране на учебни роботи в учебния процес се осъществява от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Споделено и видяно ++

Поредицата „Споделено и видяно ++“ е създадена от проф. Папанчева с цел споделяне на опит между учителите, за обмяна на идеи, за мотивация и за издигане на имиджа на образованието на община Бургас.

С Ozobot в света на приказките – ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – г-жа Веселина Георгиева и г-жа Хатче Фари

С Ozobot безопасно на пътя – НБУ „Михаил Лъкатник“ – г-жа Дияна Андонова и г-жа Димона Янева

 

 

С Ozobot в света на приказките

На 17.10.23г. учителите г-жа Веселина Георгиева и г-жа Хатче Фари от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ стартираха проектна работа по роботика „С Ozobot в света на приказките“.

Учениците програмираха роботите Ozobot да преминават през лабиринти, да изпълнят мисия, свързана с приказни герои и поуки, конструираха и се забавляваха.

С проектът „Първокласно ++“ Община Бургас подпомогна всички училища в общината да закупят учебни роботи. Целта е да се развиват както дигитални, така и личностни компетентности у учениците, да се развива творческото и алгоритмичното им мислене.

Кратко описание на работата

Заниманието се провежда в клуб „DigiLab“ – Дигитална лаборатория по Програма „Образование за утрешния ден“. Участват 16 ученици от 3 клас.

Място на изпълнение STEM центърът на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас

Роботите Ozobot са приказни герои. Влизат и излизат от приказка в приказка. За всяка приказка трябва да отговорят на въпрос, свързан с качества на герои, епизод от изучено произведение, поука. Трябва да преминат по пътя, показващ верният отговор на поставения въпрос.

Всяка приказка има своя къщичка. Роботът-герой влиза през портата на къщичката, изпълнява своята мисия, преминава по правилния маршрут и обратно излиза от портата и се отправя към къщата на следващата приказка.

Видеомоменти от работата.

 

Към началото

С Ozobot безопасно на пътя

На 17.10.23г. учителите г-жа Дияна Андонова и г-жа Димона Янева от НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас проведоха час по безопасност на движението „С Ozobot безопасно на пътя“ с ученици в 3. клас.

Учениците влязоха в ролята на шофьори, а техни коли бяха малките роботи Ozobot. Преминавайки по маршрута учениците трябваше да измислят своя история. Целта на урока е формиране на дигитални компетентности и алгоритмично мислене, паралелно с надграждане на знанията за безопасност на движението по пътищата и развиване на комуникативно речевите умения на учениците.

Представеният урок част от поредицата „Споделено и видяно ++“ на проф. Папанчева. Учителите споделят своя опит и идеи със своите колеги за реализиране на ефективен учебен процес, изпълнен с динамика, настроение и мотивация за нови знания у учениците.

Роботите Ozobot са част от оборудването с учебни роботи, което всяко училище в община Бургас си осигури в рамките на проекта „Първокласно ++“, по идея на кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов.

Кратко описание на работата

Заниманието се провежда в следобедна форма с ученици от два трети клас на НБУ „Михаил Лъкатник“. Учителят разказва история, чрез която поставя проблемната ситуация. Озоботът трябва да бъде програмиран да се движи в градска и извънградска среда. Учениците работят по двойки върху подготвена схема с пътни знаци, с които трябва да съобразят маршрута на робот-кола.

Място на изпълнение класните стаи.

 

Видеомоменти от работата

 

Към началото