Планове 2021

ОКС Бакалавър

ПНУП редовно – Учебен план

 

ОКС Бакалавър

ПНУП задочно – Учебен план

 

ПНУП редовно – Квалификационна характеристика

 

НУПЧЕ – Учебен план

 

НУПЧЕ – Квалификационна характеристика

 

ПУПЧЕ – Учебен план

 

ПУПЧЕ – Квалификационна характеристика

Социална педагогика – редовно – Учебен план

Социална педагогика – задочно – Учебен план

 

Социална педагогика – Квалификационна характеристика – Актуализация 2023

 

 

 

ОКС Магистър

ПНУП – широк и тесен профил – Учебен план

 

ПНУП  – Квалификационна характеристика

Съвременни аспекти в образованието в детската градина и началното училище – задочно – Учебен план

 

Съвременни аспекти в образованието в детската градина и началното училище – задочно – Квалификационна характеристика

Информационни технологии в обучението 1-4 клас – редовно – Учебен план

 

Информационни технологии в обучението 1-4 клас – редовно – Квалификационна характеристика

 

Информационни технологии в обучението 1-4 клас – задочно – Квалификационна характеристика

Алтернативни педагогически технологии – редовно – Учебен план