Планове 12-17 Бак

Учебни планове Бакалавър приети до 2017 г

ПНУП – Бакалавър редовно

 

ПНУП – Бакалавър задочно

ПНУП – Квалификационна характеристика

НУПЧЕ – Бакалавър редовно

НУПЧЕ – Квалификационна характеристика

ПУПЧЕ – Бакалавър редовно

ПУПЧЕ – Квалификационна характеристика

СП – Бакалавър редовно

СП – Бакалавър задочно

СП – Квалификационна характеристика