Планове доктори

Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“

Учебен план:

 

 

Докторска програма „Методика на обучението по математика в началното училище“

Учебен план:

 

Докторска програма „Методика на обучението по български език и литература в детската градина и началното училище“

Учебен план: