Планове 2017 Маг.

Магистър

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика

ПНУП – широк профил – задочно обучение

ПНУП – широк профил – задочно обучение – квалификационна характеристика

ПНУП – тесен профил – задочно обучение

ПНУП – тесен профил – задочно обучение – квалификационна характеристика

Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище – задочно обучение

Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище – задочно обучение – квалификационна характеристика

Алтернативни педагогически технологии в детската градина и началното училище – редовно обучение

Алтернативни педагогически технологии в детската градина и началното училище – редовно обучение – квалификационна характеристика

Информационни технологии в обучението 1-4 клас – редовна форма

Информационни технологии в обучението 1-4 клас – редовно обучение – квалификационна характеристика

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности – задочна форма

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности – задочно обучение – квалификационна характеристика

Специалност Социална педагогика

Социално-педагогическо консултиране – редовно обучение

Социално-педагогическо консултиране – редовно обучение – квалификационна характеристика

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности – задочна форма

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности – задочно обучение – квалификационна характеристика