COVID-19

Извънреден инструктаж във връзка с разпространението на вируса COVID19

План за действие при съмнения от заразяване и/или контакт с доказан заразен с COVID_19

Мерки за предотвратите разпространението на COVID-19 на работното място във връзка с превенция на служителите от COVID-19

Инструкции

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Превантивни мерки относно COVID-19

6 минутна беседа за Коронавируса