Планове 2019

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно обучение

 

 

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

 

 

Начална училищна педагогика и чужд език – редовно обучение

 

Предучилищна педагогика и чужд език – редовно обучение

 

Социална педагогика – редовно обучение

 

Социална педагогика – задочно обучение