Конспекти

Конспекти за държавен изпит

 

Конспекти по Педагогика и психология

Специалност ПНУП

Специалност НУПЧЕ

Специалност ПУПЧЕ

Специалност Социална педагогика

Конспекти по Методика на обучението

Специалност ПНУП

Специалност НУПЧЕ


 

Специалност ПУПЧЕ

 

Магистърски програми

Конспекти по Педагогика и психология

Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Специалност ПНУП

Конспекти по Методика на обучението

Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Специалност ПНУП

Конспекти по Педагогика и психология

Магистърска програма „Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище“

Специалност ПНУП

Конспекти по Методика на обучението

Магистърска програма „Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище“

Специалност ПНУП

Конспекти по Педагогика и психология

Магистърска програма „Алтернативни педагогически технологии в детската градина и началното училище“

Специалност ПНУП

Конспекти по Методика на обучението

Магистърска програма „Алтернативни педагогически технологии в детската градина и началното училище“

Специалност ПНУП

Конспекти за комплексен държавен изпит

Магистърска програма „Информационни технологии в обучението 1-4 клас“

Специалност ПНУП