Анкети

Проучване на мнението на кандидат студенти за кандидатстудентската
подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета, 2019-2020 година

ПНУП

Анкета 7 ПНУП-1 курс 2019-2020 – 43 анкети

НУПЧЕ

Анкета 7 НУПЧЕ-1 курс 2019-2020 – 15 анкети 

ПУПЧЕ

Анкета 7 ПУПЧЕ-1 курс 2019-2020 – 12 анкети

СП

Анкета 7 СП-1 курс 2019-2020 -12 анкети